Morten Magelssen

Morten MagelssenJeg er førsteamanuensis ved Senter for medisinsk etikk ved Universitetet i Oslo og professor II i bioetikk ved MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn. Jeg har bakgrunn som lege og jobbet som kliniker i fem år før jeg gikk over til universitetet i 2010.

Som etikkforsker har jeg særlig følgende interesseområder:

  • Etikk i helsetjenesten (klinisk etikk)
  • Prioritering i helsetjenesten
  • Etikk ved livets slutt
  • Medisinsk-etiske problemstillinger i lys av kristen tro

Jeg er hovedredaktør for “Etikk i helsetjenesten” (2020), en fagbok i helseetikk som også egner seg som lærebok på medisin-, sykepleie- og helsefagsutdanninger.

I 2013 ga jeg ut boka “Menneskeverd i klinikk og politikk. Bioetikk i lys av kristen tro” på Lunde forlag. Boka ble skrevet på oppdrag fra Norges kristelige legeforening, og tar for seg medisinsk-etiske problemområder som er spesielt aktuelle i vår tid, med særlig oppmerksomhet på menneskeverdet i livets ytterkanter.

Du kan ta kontakt med meg på: magelssen at gmail dot com.

Min CV (kortversjon).