Morten Magelssen

Morten MagelssenJeg er førsteamanuensis ved Senter for medisinsk etikk ved Universitetet i Oslo og professor II i bioetikk ved MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn. Jeg har bakgrunn som lege og jobbet som kliniker før jeg gikk over til universitetet.

Som etikkforsker har jeg særlig følgende interesseområder:

  • Etikk i helsetjenesten (klinisk etikk)
  • Prioritering i helsetjenesten
  • Etikk ved livets slutt
  • Medisinsk-etiske problemstillinger i lys av kristen tro

Jeg er hovedredaktør for “Etikk i helsetjenesten” (2020), en fagbok i helseetikk som også egner seg som lærebok på medisin-, sykepleie- og helsefagsutdanninger.

I 2013 ga jeg ut boka “Menneskeverd i klinikk og politikk. Bioetikk i lys av kristen tro” på Lunde forlag. Boka ble skrevet på oppdrag fra Norges kristelige legeforening, og tar for seg medisinsk-etiske problemområder som er spesielt aktuelle i vår tid, med særlig oppmerksomhet på menneskeverdet i livets ytterkanter.

Du kan ta kontakt med meg på: magelssen at gmail dot com.

Min CV (kortversjon).