Morten Magelssen

Morten MagelssenJeg er professor og leder ved Senter for medisinsk etikk ved Universitetet i Oslo, og var i perioden 2020-23 professor II i bioetikk ved MF vitenskapelig høyskole. Jeg har bakgrunn som lege og jobbet som kliniker i fem år før jeg viet meg helt til medisinsk etikk i 2010.

Som etikkforsker er jeg særlig opptatt av:

  • Etikk i helsetjenesten (klinisk etikk)
  • Prioritering i helsetjenesten
  • Etikk ved livets slutt
  • Medisinsk-etiske problemstillinger i lys av kristen tro

Du kan ta kontakt med meg på: magelssen at gmail dot com.

Min CV.