Klinisk etikk

Klinisk etikkarbeid vil si å jobbe med å høyne etisk bevissthet ute i helsetjenestene, særlig gjennom kliniske etikk-komiteer i sykehus og kommuner, og etikkrefleksjonsgrupper på kliniske avdelinger. Ved Senter for medisinsk etikk er vi spesielt opptatt av å støtte, koordinere og drive fagutvikling for klinisk etikkarbeid. Selv har jeg et spesielt ansvar for etikkarbeid i kommunal helse- og omsorgstjeneste.

Mange av mine forskningsartikler handler om hvordan etikkarbeid kan være til hjelp for klinikere til å finne gode løsninger på vanskelige problemstillinger. Indirekte er etikkarbeidet med på å heve kvaliteten på de helsetjenestene som ytes.