Prioritering

Hvordan bør vi prioritere i helsetjenesten? Det norske prioriteringsarbeidet har kommet langt sammenlignet med de fleste andre land. Men hittil har det vært mest oppmerksomhet om overordnede prioriteringskriterier, og mindre om verktøy som kan hjelpe helsepersonell å gjøre gode prioriteringer i praksis.

Jeg har blant annet vært opptatt av om kravet om at helsepersonell skal prioritere, kommer i konflikt med den tradisjonelle profesjonsetikken? Jeg underviser om prioriteringsetikk blant annet på medisinstudiet ved Universitetet i Oslo.

Jeg er også veldig opptatt av hvordan helsepersonell kan få støtte for de krevende prioriteringsbeslutningene de må ta. Hvordan kan lovverk, kliniske og etiske retningslinjer, ledere og kliniske etikk-komiteer bidra til dette?