Prioritering

Hvordan bør vi prioritere i helsetjenesten? Det norske prioriteringsarbeidet har kommet langt sammenlignet med de fleste andre land. Men hittil har det vært mest oppmerksomhet om overordnede prioriteringskriterier, og mindre om verktøy som kan hjelpe helsepersonell å gjøre gode prioriteringer i praksis.

Jeg underviser om prioriteringsetikk på Senter for medisinsk etikks master- og videreutdanningsemne i klinisk etikk, SME4210. Her er jeg blant annet opptatt av om kravet om at helsepersonell skal prioritere, kommer i konflikt med den tradisjonelle profesjonsetikken?

Jeg er også veldig opptatt av hvordan helsepersonell kan få støtte for de krevende prioriteringsbeslutningene de må ta. Hvordan kan lovverk, kliniske og etiske retningslinjer, ledere og kliniske etikk-komiteer bidra til dette?