Prioritering

Hvordan bør vi prioritere i helsetjenesten? Det norske prioriteringsarbeidet har kommet langt sammenlignet med de fleste andre land. Men hittil har det vært mest oppmerksomhet om overordnede prioriteringskriterier, og mindre om verktøy som kan hjelpe helsepersonell å gjøre gode prioriteringer i praksis.

Jeg er veldig opptatt av hvordan helsepersonell kan få støtte for de krevende prioriteringsbeslutningene de må ta. Hvordan kan lovverk, kliniske og etiske retningslinjer, ledere og kliniske etikk-komiteer bidra til dette? Sammen med kolleger har jeg begynt å skrive på en ny lærebok om prioritering i helsetjenesten.