Kristen bioetikk

Jeg er spesielt opptatt av å se bioetiske og medisinsk-etiske problemstillinger i lys av kristent menneskesyn og livstolkning. I min bok “Livet og døden. Kristne perspektiver på bioetikk” (Verbum Akademisk, 2023) oppsummerer jeg hva jeg har lært og tenkt på dette feltet.

Boken drøfter temaer som “kunsten å dø”, medisinsk etikk ved livets slutt, debatten om legalisering av dødshjelp, prioritering i helsetjenesten, fosterdiagnostikk og assistert befruktning, morgendagens bioteknologi, “transhumanisme”, abort og reservasjonsrett for helsepersonell. Jeg prøver å vise hvordan en helhetlig og attraktiv kristen etikk vil håndtere både gamle og nye dilemmaer i bioetikken.