Kristen bioetikk

Jeg er spesielt opptatt av bioetiske/medisinsk-etiske problemstillinger som er viktige for kristne (slik som menneskeverd, abort, fosterdiagnostikk, assistert befruktning, stamcelleforskning, dødshjelp, samvittighetsfrihet og reservasjonsadgang) – og hvordan en helhetlig og attraktiv, tradisjonell kristen etikk vil håndtere nye dilemmaer i bioetikken (slik som bruk av ny bioteknologi, genforskning og “transhumanisme”). Fra 2021 har jeg undervist et nytt 10 studiepoengs emne i “Bioetikk” ved MF Vitenskapelig høyskole.

Jeg arbeider med en ny bok om kristen-etiske perspektiver på medisinens og bioteknologiens etikk, den utgis etter planen på Verbum Akademisk i januar 2023.