Kristen bioetikk

Jeg er spesielt opptatt av bioetiske/medisinsk-etiske problemstillinger som er viktige for kristne (menneskeverd, abort, fosterdiagnostikk, assistert befruktning, stamcelleforskning, aktiv dødshjelp, samvittighetsfrihet og reservasjonsadgang) – og hvordan en helhetlig og attraktiv, tradisjonell kristen etikk vil håndtere nye dilemmaer i bioetikken (slik som ny bruk av bioteknologi, genforskning og “transhumanisme”). Hvis du deler denne interessen, anbefaler jeg artikkelen “Kristen bioetikk på defensiven” men særlig min bok som du finner nærmere omtalt her.