Kristen bioetikk

Jeg er spesielt opptatt av bioetiske/medisinsk-etiske problemstillinger som er viktige for kristne (slik som menneskeverd, abort, fosterdiagnostikk, assistert befruktning, stamcelleforskning, dødshjelp, samvittighetsfrihet og reservasjonsadgang) – og hvordan en helhetlig og attraktiv, tradisjonell kristen etikk vil håndtere nye dilemmaer i bioetikken (slik som ny bruk av bioteknologi, genforskning og “transhumanisme”).

Hvis du deler denne interessen, anbefaler jeg min bok som du finner nærmere omtalt nederst på denne siden.

Fra vårsemesteret 2021 skal jeg undervise et nytt 10 studiepoengs emne i “Bioetikk” ved MF Vitenskapelig høyskole. Her vil sammenligning av kristen og sekulær/allmenn argumentasjon inngå som en viktig del.