Publikasjoner

Nye bøker:

“Hva vil vi med fosterdiagnostikken? Fosterdiagnostikkens etikk” Kommer 2021

“Etikk i helsetjenesten”

Fagbok i helseetikk der jeg er hovedredaktør og medforfatter på fire kapitler. Hovedvekt på klinisk etikk, men dekker også andre hovedområder i helseetikken, slik at den er egnet som lærebok på medisinstudiet og andre helsefagstudier. Gyldendal Akademisk (2020).

“Dødshjelp i Norden? Etikk, klinikk og politikk”

Vitenskapelig antologi med perspektiver mot legalisering av dødshjelp. 15 kapitler med bidragsytere fra de nordiske land samt Nederland. Utgitt som open access, slik at hele boka er åpent tilgjengelig for nedlastning. Jeg er medredaktør og har skrevet/bidratt til tre kapitler. Cappelen Damm Akademisk (2020).

Fagfellevurderte akademiske artikler:

52. Heggestad AKT, Magelssen M, Pedersen R, Gjerberg E. “Ethical challenges in home-based care – A systematic literature review”. Accepted for publication in Nursing Ethics.

51. Magelssen M, Ewnetu DB. “Professionals’ experience with conscientious objection to abortion in Addis Ababa, Ethiopia: an interview study”. Accepted for publication in Developing World Bioethics.

50. Magelssen M, Karlsen H, Pedersen R, Thoresen L. “Implementing clinical ethics committees as a complex intervention: presentation of a feasibility study in community care”. BMC Medical Ethics 2020; 21: 82

49. Heggestad AKT, Førde R, Magelssen M, Arnekleiv B. “Ethics reflection groups for school nurses”. Nursing Ethics 2020

48. Gustad KE, Askjer Å, Nortvedt P, Fredheim OMS, Magelssen M. “Refractory suffering at the end of life and the assisted dying debate: An interview study with palliative care nurses and doctors”. Clinical Ethics 2020

47. Fredheim OM, Skulberg IM, Magelssen M, Steine S. “Clinical and ethical aspects of palliative sedation with propofol – a retrospective quantitative and qualitative study”. Acta Anaesthesiologica Scandinavia 2020; 64(9): 1319-1326.

46. Ewnetu DB, Thorsen VC, Solbakk JH, Magelssen M. “Still a moral dilemma: how Ethiopian professionals providing abortion come to terms with conflicting norms and demands”BMC Medical Ethics 2020; 21: 16.

45. Litleskare LA, Strander MT, Førde R, Magelssen M. “Refusals to perform ritual circumcision: a qualitative study of doctors’ professional and ethical reasoning”BMC Medical Ethics 2020; 21: 5.

44. Magelssen M, Pedersen R, Miljeteig I, Ervik H, Førde R. “Importance of systematic deliberation and stakeholder presence: a national study of clinical ethics committees”Journal of Medical Ethics 2020; 46(2): 66-70.

43. Magelssen M, Bærøe K. “Can clinical ethics committees be legitimate actors in bedside rationing?” BMC Medical Ethics 2019; 20: 97.

42. Fredheim OMS, Magelssen M. “Etiske dilemmaer ved suicidalitet hos pasienter med kort forventet levetid”. Tidsskrift for Den norske legeforening 2019; 139(16): 1574-8.

41. Magelssen M, Le NQ, Supphellen M. “Secularity, abortion, assisted dying and the future of conscientious objection: modelling the relationship between attitudes”. BMC Medical Ethics 2019; 20: 65.

40. Barlaup AH, Landsverk ÅE, Myskja BK, Supphellen M, Magelssen M. “Acceptable attitudes and the limits of tolerance: Understanding public attitudes to conscientious objection in healthcare”. [Åpent tilgjengelig versjon (PDF)] Clinical Ethics 2019; 14(3): 115-121.

39. Gaasø OM, Isaksson Rø K, Bringedal B, Magelssen M. “Legers holdninger til aktiv dødshjelp”. Tidsskrift for Den norske legeforening 2019; 139(1): 31-35.

38. Karlsen H, Lillemoen L, Magelssen M, Førde R, Pedersen R, Gjerberg E. “How to succeed with ethics reflection groups in community healthcare? Professionals’ perceptions”Nursing Ethics 2019; 26(4): 1243-1255.

37. Myskja B, Magelssen M. “Conscientious objection to intentional killing: an argument for toleration”. BMC Medical Ethics 2018; 19: 82.

36. Magelssen M, Førde R. “Prioritering i helsetjenesten: Ni dilemmaer i kjølvannet av Spinraza-saken“. Nytt norsk tidsskrift 2018; 35(3-4): 279-288.

35. Magelssen M, Solberg B, Supphellen M, Haugen G. “Attitudes to prenatal screening among Norwegian citizens: liberality, ambivalence and sensitivity”BMC Medical Ethics 2018; 19: 80.

34. Magelssen M, Holmøy T, Horn MA, Dybwik K, Førde R. “Ethical challenges in tracheostomy-assisted ventilation in amyotrophic lateral sclerosis”Journal of Neurology 2018; 265: 2730-2736.

33. Hofmann BMagelssen M. “In pursuit of goodness in bioethics: analysis of an exemplary article”BMC Medical Ethics 2018; 19: 60.

32. Magelssen M, Pedersen R, Førde R. “Hvordan arbeider klinisk etikk-komiteene?” Tidsskrift for Den norske legeforening 2018; 138: 134-137.

31. Karlsen H, Gjerberg E, Førde R, Magelssen M, Pedersen R, Lillemoen L. “Etikkarbeid i kommunal helse- og omsorgstjeneste – evaluering av etikkrefleksjonens innhold og betydning”. Nordisk sygeplejeforskning 2018; 8(1): 22-36.

30. Magelssen M, Gjerberg E, Lillemoen L, Førde R, Pedersen R. “Ethics support in community care makes a difference for practice”. Nursing Ethics 2018; 25(2): 165-173.

29. Bringedal B, Isaksson Rø K, Magelssen M, Førde R, Aasland OG. “Between professional values, social regulations and patient preferences: medical doctors’ perceptions of ethical dilemmas”Journal of Medical Ethics 2018; 44: 239-243.

28. Antonsen Y, Normann AK, Nilsen HR, Magelssen M. “Systematisk etikkarbeid krever lederforankring”Tidsskrift for omsorgsforskning 2018; 4(1): 40-49.

27. Magelssen M, Miljeteig I, Pedersen R, Førde R. “Roles and responsibilities of clinical ethics committees in priority setting”BMC Medical Ethics 2017; 18: 68.

26. Magelssen M. “Professional and conscience-based refusals: the case of the psychiatrist’s harmful prescription”Journal of Medical Ethics 2017; 43(12): 841-844.

25. Blikshavn T, Husum TL, Magelssen M. “Four Reasons Why Assisted Dying Should Not Be Offered for Depression”. Journal of Bioethical Inquiry 2017; 14(1): 151-157.

24. Magelssen M, Gjerberg E, Pedersen R, Førde R, Lillemoen L. “The Norwegian national project for ethics support in community health and care services”BMC Medical Ethics 2016; 17: 70.

AJOB23. Magelssen MPedersen RFørde R. “Four Roles of Ethical Theory in Clinical Ethics Consultation”American Journal of Bioethics 2016; 16(9): 26–33.

22. Magelssen M, Kaushal S, Nyembwe KA. “Intending, hastening and causing death in non-treatment decisions: a physician interview study”Journal of Medical Ethics 2016; 42(9): 592-596.

21. Magelssen M, Supphellen M, Nortvedt P, Materstvedt LJ. “Attitudes towards assisted dying are influenced by question wording and order: a survey experiment”. BMC Medical Ethics 2016; 17: 24.

F1.medium20. Materstvedt LJ & Magelssen M. “Medical murder in Belgium and the Netherlands”Journal of Medical Ethics 2016; 42(9): 621-624.

19. Magelssen M, Nortvedt P, Solbakk JH. “Rationing at the bedside: Immoral or unavoidable?” Clinical Ethics 2016; 11(4): 112-121 [utkastversjon (PDF)].

T-16-07-Forside-lite18. Fredheim OMS, Ruud Hansen TW, Haugen G & Magelssen M. “Bør man kunne tilby keisersnitt ved trisomi 13 og 18?” Tidsskrift for Den norske legeforening 2016; 136(7): 630-632.

17. Magelssen M. “Prenatal Diagnosis and the Christian Health Professional”. Christian Bioethics 2016; 22(3): 325-339.

16. Magelssen M, Filtvedt OJ. “Assisted Reproduction, the Logic of Liberalization, and Five Christian Responses”Ethics & Medicine 2015; 31(3): 159-175.

15. Magelssen MPedersen RFørde R. “Novel Paths to Relevance: How Clinical Ethics Committees Promote Ethical Reflection”HEC Forum 2015; 28(3): 205-216 [utkastversjon (PDF)].

14. Magelssen M, Langeland GO. “Fastlegers reservasjonsadgang – hyklersk eller velbegrunnet?” Etikk i praksis/Nordic Journal of Applied Ethics 2014; 8(2): 69-81.

13. Nordberg EMK, Skirbekk HMagelssen M. “Conscientious objection to referrals for abortion: pragmatic solution or threat to women’s rights?” BMC Medical Ethics 2014; 15: 15.

12. Magelssen M, Pedersen R, Førde R. “Sources of bias in clinical ethics case deliberation”. Journal of Medical Ethics 2014; 40: 678-682.

11. Nordstrand SJ, Nordstrand MA, Nortvedt P, Magelssen M. “Medical students’ attitudes towards conscientious objection: a survey”. Journal of Medical Ethics 2014; 40: 609-612.

10. Nordstrand MA, Nordstrand SJ, Materstvedt LJ, Nortvedt PMagelssen M. “Medisinstudenters holdninger til legalisering av eutanasi og legeassistert selvmord”Tidsskrift for Den norske legeforening 2013; 133(22): 2359-2363.

9. Magelssen M. “Kristen bioetikk på defensiven”. Etikk i praksis/Nordic Journal of Applied Ethics 2013; 7(2): 18-30.

8. Magelssen M, Materstvedt LJ. “Å granske hjerter og nyrer: Ultralydens etikk”. Nytt norsk tidsskrift 2013; 30(1): 28-40.

7. Magelssen M, Åsten P, Godal E, Os E, Smith A, Rusten Solås H, Hem MH. “Blood sampling from dying patients – an ethical dilemma”. Clinical Ethics 2012; 7: 107-110.

6. Magelssen M, Godal E, Os E, Smith A, Rusten Solås H, Åsten P, Hem MH. “Prøvetaking av døende pasienter – et etisk dilemma”. Bioingeniøren 2012; (5): 12-16.

5. Magelssen M. “When should conscientious objection be accepted?” Journal of Medical Ethics 2012; 38: 18-21.

4. Magelssen M, Folstad T. “Bør leger ha reservasjonsrett ved assistert befruktning?” Etikk i praksis/Nordic Journal of Applied Ethics 2011; 5(2): 7-22.

3. Hagen GH, Hage CØ, Magelssen M, Nortvedt P. “Medisinstudenters holdninger til selvbestemt abort”. Tidsskrift for Den norske legeforening 2011; 131: 1768-71.

2. Magelssen M. “To teorier om fosterets moralske status”. Norsk filosofisk tidsskrift 2011; 46(3): 199-211. [Utkastversjon (PDF)]

1. Slettedal JK, Nilssen DOV, Magelssen M, Løberg EM, Mæhlen J. “Brain pathology in fatal serotonin syndrome: presentation of two cases”. Neuropathology 2011; 31(3): 265-70.

Andre artikler i akademiske tidsskrifter:

Heggestad AKT, Førde R, Pedersen R, Magelssen M. “Prioriteringsutfordringer i helse- og omsorgstjenesten i kommunene under covid-19-pandemien”. Tidsskrift for omsorgsforskning 2020; 6(1): 1-5.

Magelssen M. “Likeverd i praksis” (review of Kjersti Skarstad: Funksjonshemmedes menneskerettigheter”). Tidsskrift for Den norske legeforening 2019; 139(15).

Hofmann B, Førde R, Magelssen M. “Nødvendig helsehjelp eller bemidledes bakvei inn i offentlig helsetjeneste?” Tidsskrift for Den norske legeforening 2019; 139(14): 1358-61.

Magelssen M. “Opting Out. Conscience and Cooperation in a Pluralistic Society” (Anmeldelse av David Oderbergs bok). The New Bioethics 2019.

Magelssen M. “Veien til dømmekraft” (Anmeldelse av Hjørleifsson & Lea: God praksis). Tidsskrift for Den norske legeforening 2018; 138: 670.

Magelssen M. “Livskvalitet i livets siste fase” (Anmeldelse av Atul Gawandes bok “Å være dødelig”). Tidsskrift for Den norske legeforening 2017; 137: 645.

Magelssen M. “Både personlig og allmenngyldig” (Anmeldelse av Trude Trønnes-Christensens bok “Jeg rekker opp hånden for deg”). Tidsskrift for Den norske legeforening 2015; 135: 154.

Materstvedt LJ, Magelssen M. “Liberalisering av fosterdiagnostikk?” Nytt Norsk Tidsskrift 2014; 30(1): 106-8.

Magelssen M. “Å få et annerledesbarn” (Anmeldelse av Siri Fuglem Bergs bok “Evy Kristine – retten til et annerledesbarn”). Tidsskrift for Den norske legeforening 2013; 133: 1960.

Magelssen M, Meland E. “Fastlegers skjønnsutøvelse er truet” (kommentar). Tidsskrift for Den norske legeforening 2013; 133: 1170.

Magelssen M, Fredheim OMS. “Når bør leger ha reservasjonsrett?” (kronikk). Tidsskrift for Den norske legeforening 2011; 131: 2518-9.

Magelssen M, Fredheim OMS. “En åndelig dimensjon er viktig for mange pasienter” (kronikk). Tidsskrift for Den norske legeforening 2011; 131: 138-40.

Menneskeverd i klinikk og politikkBok:

“Menneskeverd i klinikk og politikk. Bioetikk i lys av kristen tro”. Lunde Forlag 2013. 3. opplag 2020.

Omtale i Vårt Land (Johannes Morken):

Lege Morten Magelssen har i den poengterte og velskrivne boka Menneskeverd i klinikk og politikk summert opp utviklinga. Boka har som føremål å formulere ein bioetikk i lys av kristen tru. Her er tankevekkjande og svært opplysande stoff både om abort, reservasjonsrett, assistert befruktning, gen- og bioteknologi og dødshjelp. Magelssen informerer, reflekterer og argumenterer på ein måte som burde vinne gjenklang langt utanfor krinsane som står bak utgjevinga (…)

Anmeldelser: Bioingeniøren (Kristin Løes); Dagen (Kjell Skartveit); Fast Grunn (Magnus Nordstrand); GENialt (Berge Solberg); Krigsropet (Jan Risan); Moss Avis (Boe Johannes Hermansen); Norsk filosofisk tidsskrift (Ole Martin Moen); Steg (Tom Arne Møllerbråten); St. Olav (Gunnar Grøstad Johnson); Sykepleien (Liv Wergeland Sørbye); Tidsskrift for Den norske legeforening (Hanne S. Valeur).

Doktoravhandling:

“Life, Medicine and Human Fulfilment. End-of-Life Decisions in Light of a Revised Natural Law Theory” (2014). Fra bedømmelseskomiteens vurdering:

“Magelssen’s study is original, well-argued, and well-written. … the committee considers the dissertation as an excellent study of new natural law theory that adds important dimensions to the ethics of end-of-life decisions.”

Bokkapitler:

Magelssen M., Shaw, J. “Intentions of physicians and end of life team”. I: Emmerich, Mallia, Gordijn, Pistoia (red.), Contemporary European Perspectives on the Ethics of End of Life Care. Springer, 2020.

Magelssen M. “Er prioritering forenlig med helsepersonells profesjonsetikk?” I: HS Aasen, B Bringedal, K Bærøe, AM Magnussen (red.), Prioritering, styring og likebehandling. Utfordringer i norsk helsetjeneste. Oslo: Cappelen Damm Akademisk, 2018, s. 140-165.

Magelssen M. “How details matter morally in the debate on conscientious objection. The case of Norway”. I: Frewer, Bergemann & Jäger, Jahrbuch Ethik in der Klinik 9, Würzburg: Königshausen & Neumann, 2016, s. 343-350.

Magelssen M. “‘Skrevet i hjertet’. Vårt indre moralske kompass”. I: “Troverdig tro”, red. Morten Dahle Andersen. Oslo: Luther forlag, 2010.